Проекти од национален интерес за 2022

Список на проекти од национален интерес поддржани од Годишната програма на Министерството за култура што ќе се реализираат во 2021 година. 

PDFdownload

Годишен план за спречување на корпуцијата за 2022

Донесен Годишниот план за спречување на корпуцијата.

PDFdownload

Проекти од национален интерес за 2021

Список на проекти од национален интерес поддржани од Годишната програма на Министерството за култура што ќе се реализираат во 2021 година. 

PDFdownload

Годишен извештај за работењето во 2019

PDFdownload