Групна посета

 

 

Посетата на организирани групи, студенти и ученици, може да се закаже на следните телефони:
02 3 256 668
  контакт: Влатко Трајковски 075 348741