Закони кои се однесуваат на надлежностите на НУ Музеј на македонската борба за самостојност.

Преземи список со закони. PDFdownload

Управниот одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност - Скопје, врз основа на чл.22 став 1 алинеја 14, а во врска со чл.28 став 2 точка 15 од Статутот на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје на 74. седница на Управен одбор одржана на 30.07.2020 година донесе  Правилник за работа на библиотека на НУ Музеј на македонската борба за самостојност - Скопје.